* برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ها بروی تصاویر کلیک کنید

پروژه های انجام شده در بخش سیستم های امنیتی

نصب و راه اندازی سیستم کامره امنیتی موسسه UNHCR در دو بخش Office و Guest House با قابلیت کنترل تمامی کامره ها از هر دو نقطه

نصب و راه اندازی سیستم کامره امنیتی آکادمی زون پلیس هرات

نصب و راه اندازی سیستم کامره امنیتی لیسه استاد ریاض

نصب و راه اندازی سیستم کامره امنیتی سوپر مارکت سیب

و...

پروژه های انجام شده در بخش شبکه (نتورک)

نصب و راه اندازی شبکه داخلی موسسه لینکلن سنتر (Lincoln Center)

نصب و راه اندازی لینک وایرلس (Point2Point Link) موسسه UNHCR از Office تا Guest House

نصب و راه اندازی شبکه داخلی موسسه MA Herat

نصب و راه اندازی شبکه تلفون داخلی (BPX) موسسه MA Herat

نصب و راه اندازی شبکه داخلی رادیو کلید

و...

پروژه های انجام شده در بخش طراحی وب سایت

طراحی وب سایت آکادمی انصار

طراحی وب سایت شرکت خدمات ساختمانی آرمان آسیا

طراحی وب سایت شرکت هرات پلنت نرسری (Herat Plant Nursery)

طراحی وب سایت شرکت خدمات افضلی گروپ (Afzali Group)

و...